NAUJAS "TAGRISSO" KOMPENSAVIMAS

2020-03-25 09:38
Spausdinti

SAM ministro 2020 m. kovo 16 d. Nr. V-385 įsakymu „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ vaistinis preparatas osimertinibum(Tagrisso) yra įtrauktas į kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir kompensuojamas nuo 2020 balandžio 1 dienos.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1359e8f0378c11ea829bc2bea81c1194/as
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d4da40606a8111eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/d4da40606a8111eabee4a336e7e6fdab/56b49aa06a8611eabee4a336e7e6fdab/

Grupės nr. 663 ir 664

Priemoka – apie 1,51 €.

Atnaujinta 2020-04-07 17:46