ĮSAKYMAS „DĖL 2021 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ KAINYNO PATVIRTINIMO”

2021-05-10 12:07
Spausdinti

Informuojame, kad 2021 m. balandžio 15 d. LR Sveikatos Ministro įsakymo Nr. V-807  „Dėl 2021 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ nutarimu, ONIVYDE pegilated liposomal 4.3 mg/ml yra įtrauktas į kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno papildymą ir  nuo 2021m. balandžio 22d kompensuojamas kasos piktybiniam navikui gydyti (C25).

ONIVYDE pegylated liposomal (pegiliuotas liposominis irinotekanas) yra patvirtintas suaugusių pacientų metastazavusios kasos adenokarcinomos, progresavusios taikant gemcitabinu pagrįstą terapiją, gydymas kartu vartojant 5-fluorouracilą (5-FU) ir leukovoriną (LV).

Daugiau informacijos apie ONIVYDE pegylated liposomal kompensaciją rasite čia: 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9d044d22996a11eb998483d0ae31615c
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dde12a909e2211eb998483d0ae31615c

Atnaujinta 2021-05-10 15:07