DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO

2021-06-09 07:37
Spausdinti

Primename, kad projektui Nr. 21-25538 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. V-951 Dėl inksto piktybinio naviko ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo patvirtinimo´ pakeitimo" (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1553248) derinimo laikotarpis baigsis 2021-06-10. Atkreipiame dėmesį, kad Jūs dar nepateikėte šiam projektui išvados, tačiau, jei projektui pastabų neturite, teikti išvadą nėra privaloma.

Atnaujinta 2021-06-10 10:37