Lietuvos chemoterapeutų draugijos metinis susirinkimas

2017-01-23 11:37
Spausdinti

Mieli draugijos nariai,

Maloniai primename, jog Lietuvos chemoterapeutų draugijos metinis nario mokestis yra 15 Eur ir turi būti sumokėtas kiekvienais metais iki draugijos metinio susirinkimo.

Lietuvos chemoterapeutų draugijos metinis susirinkimas vyks vasario 24 d. Raudondvario Dvaro Oranžerijoje.

Maloniai prašome mokestį pervesti į Lietuvos chemoterapeutų draugijos banko sąskaitą: LT74 2140 0300 0019 8329 iki vasario 15 d.

Pagarbiai
Draugijos sekretoriatas